ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

เว็บไซต์ หน่วยงานกรมที่ดิน เชียงใหม่

Description

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เดิมเรียกว่าหอทะเบียนที่ดินจังหวัด เปิดทำการเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2479

Website Url

http://www.chiangmai-dol.com

Top Features

DESIGN / JAVA / HTML / CSS

ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

เว็บไซต์ บ้านเด็กเวียงพิงค์ เชียงใหม่

Description

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น จัดตั้งหน่วยสงเคราะห์เด็กอ่อนขึ้นในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

Website Url

http://www.baanviengping.go.th

Top Features

DESIGN / JAVA / HTML / CSS

ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง

Description

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติ เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น

Website Url

http://www.angthongkp.go.th

Top Features

DESIGN / Flash / PHP / HTML

ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ มช

Description

ที่ทำการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แห่

Website Url

http://www.materialscmu.com

Top Features

DESIGN / JAVA / HTML / CSS