ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

เว็บไซต์ หน่วยงานกรมที่ดิน เชียงใหม่

Description

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เดิมเรียกว่าหอทะเบียนที่ดินจังหวัด เปิดทำการเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2479

Website Url

http://www.chiangmai-dol.com

Top Features

DESIGN / JAVA / HTML / CSS

ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

เว็บไซต์ บ้านเด็กเวียงพิงค์ เชียงใหม่

Description

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น จัดตั้งหน่วยสงเคราะห์เด็กอ่อนขึ้นในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

Website Url

http://www.baanviengping.go.th

Top Features

DESIGN / JAVA / HTML / CSS

ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง

Description

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติ เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น

Website Url

http://www.angthongkp.go.th

Top Features

DESIGN / Flash / PHP / HTML

ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ มช

Description

ที่ทำการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แห่

Website Url

http://www.materialscmu.com

Top Features

DESIGN / JAVA / HTML / CSS

ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่ ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

ครือข่ายองค์กรทำงานด้านเด็ก

Description

เว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่ายนี้จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกและ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนhttp://www.cr-child-organization.org

Website Url

http://www.cr-child-organization.org

Top Features

DESIGN / JAVA / HTML / CSS

ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่ ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน

Description

Website Demo Design Template

Website Url

http://www.stam2002.com

Top Features

DESIGN / JAVA / HTML / CSS

ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่ ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว-มช.)

Description

การโครงการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Website Url

http://epg.science.cmu.ac.th/sciclass/2016/index.php

Top Features

DESIGN / JAVA / HTML / CSS